Nykroppa

Filipstad Nykroppa 12:1


  • Pris: 5 000 000 kr
  • Byggnadstyp:
  • Fastighetsbeteckning: Filipstad Nykroppa 12:1
  • Bruksarea: 2709 kvm
  • Gatuadress: Lundsvägen 1

Beskrivning

Fastigheten har ett naturskönt läge ute på en udde i Nykroppa tätorts västra del, cirka 15 kilometer från Filipstads centrum. Till närmsta granne är det cirka 100 meter och Fastigheten är nästan helt insynsskyddad och omgärdas till stor del av Östersjön. Till riksväg 26 är det cirka två kilometers bilväg och via den tar man sig smidigt till Kristinehamn, Karlstad, Örebro och Borlänge.

Inom Fastigheten finns sex byggnader varav fyra byggnader tillhörde den tidigare vårdverksamheten som bedrevs på Fastigheten. Vidare finns en privatbostad och en jordkällare inom Fastigheten. Vårdbyggnaderna samt jordkällaren uppfördes under 1927 och 1928 medan privatbostaden uppfördes först 1979. Vårdbyggnaderna utgörs av en huvudbyggnad och tre gårdsbyggnader. Huvudbyggnaden var i drift så sent som 2017 då Filipstads kommun bedrev HVB-hem i lokalerna. Gårdsbyggnaderna var senast i drift under tidigare ägares regi, någon gång under 2010-talet. Huvudbyggnaden bedöms vara i sådant skick att en verksamhet kan påbörjas i byggnaden vid en köpares tillträde. Gårdsbyggnaderna har samtliga drabbats av fuktgenomslag i golvbjälklagen och bedömningen är att omfattande åtgärder kommer krävas för att få dessa i brukbart skick. I den östra gårdsbyggnaden har Säljaren påbörjat arbetet genom att bland annat riva ut hela golvet, detta är dock inget arbete som kommer färdigställas av Säljaren innan en överlåtelse äger rum.

Privatbostaden uppfördes med en väl tilltagen budget. Hela byggnaden är fortfarande i originalutförande men då samtliga materialval genomförts med omsorg och med kvalité samt exklusivitet i åtanke bedöms bostaden fortfarande vara i gott och brukbart skick.

Fastighetens uthyrbara area bedöms vara 2 709 kvm, fördelat på 1 500 kvm i huvudbyggnaden, 800 kvm i gårdsbyggnaderna och 409 kvm i privatbostaden. Areaangivelsen ska ses som ett estimat. Om en mer exakt siffra är av vikt för köpare uppmanas denne att på egen bekostnad utföra en uppmätning.

Ladda ned försäljningsprospekt för Filipstad Nykroppa 12:1
Läs mer om objektet

Bilder på objektet


Få det senaste på marknaden först!

Anmäl dig till vårt kund- och spekulantregister för förhandsinformation om fastigheter på gång och lediga lokaler.
När vi har fått din anmälan kontaktar vi dig för att på bästa sätt kunna matcha dina önskemål med kommande förmedlingsuppdrag.

Real Advice - Kunskap, engagemang & resultat


Real Advice är en rådgivningsfirma och fastighetsförmedlare som drivs av en passion för fastigheter och fastighetsaffärer. Med 20 års erfarenhet av finans- och fastighetsmarknaden har vi specialistkompetens inom förmedling av kommersiella fastigheter, hyresförhandling och bostadsrättsombildning. Vi vänder oss till dig som ställer höga krav och som förstår värdet av professionell kompetens, kvalificerad rådgivning och ett engagemang utöver det vanliga.

Behöver du hjälp med din fastighetsaffär eller företagsöverlåtelse? Tveka inte att höra av dig med dina frågor via formuläret.