Kumla

Kumla Hällabrottet 2:9


  • Pris: 15 000 000 kr
  • Byggnadstyp: Industri
  • Hyresvärde: 2 155 000 kr/år
  • Fastighetsbeteckning: Kumla Hällabrottet 2:9
  • Bruksarea: 5322 kvm
  • Gatuadress: Yxhultsvägen 12

Beskrivning

Fastigheten Hällabrottet 2:9 har idag flera starka och långvariga hyresgäster som Kumla Maskin & Trä, Bennys Rör och Industrisvets och Trelleborg Sigma. På fastigheten står i dagsläget 2 byggnader med nybyggnadsår 1939. En huvudbyggnad om cirka 4 800 kvm samt en mindre byggnad om cirka 400 kvm. Byggnaderna är uppförda i ett plan ovan mark och inrymmer industri-, lager- och kontorslokaler med tillhörande personalutrymmen. Fastighetens obebyggda del består av asfalterade ytor för parkering och upplag.

Säljaren har under sina år som ägare investerat nästan 6 miljoner kr i Fastigheterna. I dessa investeringar ingår bland annat renovering av fasad, ny takbeklädnad, asfaltering av gårdsplan samt markavvattning, ny elanläggning med tillhörande ställverk samt separata mätare för varje hyresgäst, och nya portar. Dessa investeringar har skett mellan åren 2004–2015.

Till Bolaget hör även fastigheten Hällabrottet 2:17 som gränsar mot Hällabrottet 2:9. Hällabrottet 2:17 har en tomtareal på 10 153 kvm och är obebyggd.

Fastighetens hyresvärde för 2018 bedöms uppgå till 2 155 tkr, med ett driftnetto om 1 580 tkr. Total uthyrbar area uppgår till 5 224 kvm.

Ladda ned försäljningsprospekt för Kumla Hällabrottet 2:9
Läs mer om objektet

Bilder på objektet


Få det senaste på marknaden först!

Anmäl dig till vårt kund- och spekulantregister för förhandsinformation om fastigheter på gång och lediga lokaler.
När vi har fått din anmälan kontaktar vi dig för att på bästa sätt kunna matcha dina önskemål med kommande förmedlingsuppdrag.

Real Advice - Kunskap, engagemang & resultat


Real Advice är en rådgivningsfirma och fastighetsförmedlare som drivs av en passion för fastigheter och fastighetsaffärer. Med 20 års erfarenhet av finans- och fastighetsmarknaden har vi specialistkompetens inom förmedling av kommersiella fastigheter, hyresförhandling och bostadsrättsombildning. Vi vänder oss till dig som ställer höga krav och som förstår värdet av professionell kompetens, kvalificerad rådgivning och ett engagemang utöver det vanliga.

Behöver du hjälp med din fastighetsaffär eller företagsöverlåtelse? Tveka inte att höra av dig med dina frågor via formuläret.