Baggängen

Karlskoga Geologen 9


  • Pris: 5 500 000 kr
  • Byggnadstyp: Bostad
  • Fastighetsbeteckning: Karlskoga Geologen 9

Beskrivning

Fastigheten är belägen i Baggängen, ett område beläget i Karlskogas sydvästra del. Närhet till E18 och Landsväg 243. Kring Baggängsområdet finns vacker natur, motionsslinga, elljusspår, ridskola och tennishall. I eller nära området finns restaurang, mataffär, vårdcentral och lasarett. Närheten till låg-, mellan- och högstadieskola gör området barnvänligt. Husen i Baggängsområdet är generellt flerfamiljshus i tre våningar, grupperade i fyrkanter som skapar bilfria innergårdar men med goda parkeringsmöjligheter runtom byggnaderna. Husen är mestadels uppförda åren 1960 – 1970.

Fastigheten omfattas av framför allt Stadsplan: Stråningstorp, Akt 1883K-4633, men även Detaljplan: Geologen 1, Akt 1883-P97/1. Stadsplanen för Stråningstorp vann laga kraft år 1968. Planen anger att Fastigheten får bebyggas med byggnader avsedda för bostäder i tre våningsplan ovan mark. Total byggrätt uppgår till 6 900 kvm BTA. Karlskoga Geologen 9 omfattas av tre servitut, varav ett officialservitut för väg som är till förmån för Fastigheten och två ledningsrätter för fjärrvärme som belastar Fastigheten.

På Fastigheten idag finns en stor parkeringsplats med cirka 140 parkeringsplatser. Dessa parkeringsplatser har nyttjats av kontorshyresgäster i grannfastigheten Karlskoga Bofors 1:68, som även den ägs av Säljaren. Det finns inga hyresavtal gällande parkeringsplatserna som en ny ägare till Fastigheten behöver ha i åtanke. Vidare finns en mindre garagebyggnad, uppförd av Karlskoga kommun och sedan efterskänkt till Säljaren, som omfattas av ett hyresavtal för garageplats. Hyresintäkten för garaget uppgår till cirka 4 300 kr per år.

Möjlighet finns att uppföra bostadsbyggnader och samtidigt erhålla investeringsstöd. På sida 14 i prospektet finns mer detaljerad information om hur investeringsstödet fungerar.

Ladda ned försäljningsprospekt för Karlskoga Geologen 9
Läs mer om objektet

Bilder på objektet


Få det senaste på marknaden först!

Anmäl dig till vårt kund- och spekulantregister för förhandsinformation om fastigheter på gång och lediga lokaler.
När vi har fått din anmälan kontaktar vi dig för att på bästa sätt kunna matcha dina önskemål med kommande förmedlingsuppdrag.

Real Advice - Kunskap, engagemang & resultat


Real Advice är en rådgivningsfirma och fastighetsförmedlare som drivs av en passion för fastigheter och fastighetsaffärer. Med 20 års erfarenhet av finans- och fastighetsmarknaden har vi specialistkompetens inom förmedling av kommersiella fastigheter, hyresförhandling och bostadsrättsombildning. Vi vänder oss till dig som ställer höga krav och som förstår värdet av professionell kompetens, kvalificerad rådgivning och ett engagemang utöver det vanliga.

Behöver du hjälp med din fastighetsaffär eller företagsöverlåtelse? Tveka inte att höra av dig med dina frågor via formuläret.