Filipstad

Filipstad Lasarettet 3


  • Pris: 1 600 000 kr
  • Byggnadstyp: Lager
  • Hyresvärde: 611 000 kr/år
  • Fastighetsbeteckning: Filipstad Lasarettet 3
  • Bruksarea: 1300 kvm
  • Gatuadress: Vikhyttegatan 13

Beskrivning

På Fastigheten finns en byggnad i två plan ovan mark som i dagsläget är utformad för att inhysa en verksamhet. Lokalen är uppdelad i två delar, en lageryta i två plan samt en kontor- och personaldel i två plan. Byggnaden är idag vakant och goda möjligheter föreligger för en verksamhetsutövare att förvärva Fastigheten för att sedan bedriva sin verksamhet i densamma.

Fastighetens senaste hyresgäst var ett bolag vars verksamhetsområde var uppfödning av akvariefiskar. De var hyresgäster under sammanlagt 15 år innan de sedermera blev uppköpta av en annan aktör och verksamheten blev således förflyttad. De lämnade lokalerna under andra halvan av 2018.

Fastighetens uthyrbara area uppgår till 1 300 kvm fördelat på 100 kvm personal- och kontorsytor samt 1 200 kvm lageryta. Fastighetens obebyggda tomtareal består till största del av asfalterad yta. Goda parkeringsmöjligheter föreligger inom Fastigheten.

För en egenanvändare finns möjlighet att förvärva för att sedan bedriva egen verksamhet i Fastigheten till en bedömd kostnad om 276 tkr per år.

För mer detaljerad information avseende Fastigheten hänvisas till försäljningsprospektet.

Ladda ned försäljningsprospekt för Filipstad Lasarettet 3
Läs mer om objektet

Bilder på objektet


Få det senaste på marknaden först!

Anmäl dig till vårt kund- och spekulantregister för förhandsinformation om fastigheter på gång och lediga lokaler.
När vi har fått din anmälan kontaktar vi dig för att på bästa sätt kunna matcha dina önskemål med kommande förmedlingsuppdrag.

Real Advice - Kunskap, engagemang & resultat


Real Advice är en rådgivningsfirma och fastighetsförmedlare som drivs av en passion för fastigheter och fastighetsaffärer. Med 20 års erfarenhet av finans- och fastighetsmarknaden har vi specialistkompetens inom förmedling av kommersiella fastigheter, hyresförhandling och bostadsrättsombildning. Vi vänder oss till dig som ställer höga krav och som förstår värdet av professionell kompetens, kvalificerad rådgivning och ett engagemang utöver det vanliga.

Behöver du hjälp med din fastighetsaffär eller företagsöverlåtelse? Tveka inte att höra av dig med dina frågor via formuläret.