Åmål

Bostadsfastigheter, Åmål


  • Byggnadstyp: Bostad
  • Fastighetsbeteckning: ÅMÅL BANKEN 8
  • Gatuadress: Lunnegatan 15B m.fl.

Beskrivning

Bostadsportfölj med fem fastigheter som är attraktivt och centralt belägna i Åmål. Portföljen utgörs av fastigheterna Banken 8, Konvaljen 21, Prästlyckan 1, Staken 4 och Vakteln 17. Totalt omfattar portföljen 44 bostadslägenheter.

Fastigheterna är aktivt och lokalt förvaltade och av mycket god teknisk standard. Flera av byggnaderna har genomfört stambyten 1984-1987 med byte av vatten- och avloppsrör. I samband med detta renoverades våtrum, kök, fönster och elektriska installationer.

Den uthyrbara arean uppgår till 3 271 kvm. Tomtarealen uppgår till cirka 12 778 kvm och den obebyggda delen utgörs i huvudsak av grönytor samt asfalterade ytor för parkering.

Beståndet är samlat och effektivt med lägenheter i näraliggande kvarter. Möjlighet för köpare att överta självgående fastighetsskötare med många års erfarenhet av fastigheterna.

Hyra 2020 för fastigheterna uppgår till 3 018 tkr och genereras till cirka 100 % av bostäder. Driftnetto för portföljen beräknas uppgå till cirka 1 585 tkr.

Kontakta Simon Smedberg med (telefon 076-339 55 33) på Real Advice för mer information och prospekt.

Dokumentlista

Fastighetskarta

Bilder på objektet


Få det senaste på marknaden först!

Anmäl dig till vårt kund- och spekulantregister för förhandsinformation om fastigheter på gång och lediga lokaler.
När vi har fått din anmälan kontaktar vi dig för att på bästa sätt kunna matcha dina önskemål med kommande förmedlingsuppdrag.

Real Advice - Kunskap, engagemang & resultat


Real Advice är en rådgivningsfirma och fastighetsförmedlare som drivs av en passion för fastigheter och fastighetsaffärer. Med 20 års erfarenhet av finans- och fastighetsmarknaden har vi specialistkompetens inom förmedling av kommersiella fastigheter, hyresförhandling och bostadsrättsombildning. Vi vänder oss till dig som ställer höga krav och som förstår värdet av professionell kompetens, kvalificerad rådgivning och ett engagemang utöver det vanliga.

Behöver du hjälp med din fastighetsaffär eller företagsöverlåtelse? Tveka inte att höra av dig med dina frågor via formuläret.