Bengtsfors

Bostadsbestånd Bengtsfors


  • Byggnadstyp: Bostad
  • Fastighetsbeteckning: Löjan 11 m.fl.
  • Gatuadress: Kinadalsvägen 43-45 m.fl.

Beskrivning

Bostadsbestånd med tre fastigheter som är attraktivt och centrala belägna i Bengtsfors. Beståndet omfattar 8 byggnader i 3-4 plan ovan mark med sammanlagt 118 bostadslägenheter.

Beståndet utgör en effektiv förvaltningsenhet med samtliga fastigheter i samma kvarter. Fastigheterna är aktivt och lokalt förvaltade och generellt av god teknisk standard. Renoveringar har genomförts för att bevara och förbättra bostadsfastigheternas kvalitet.

Hyresintäkter för fastigheterna uppgår till cirka 7,7 Mkr med ett normaliserat driftnetto om 4,3 Mkr. Den uthyrbara arean uppgår till 7 847 kvm och cirka 96 % av hyran utgörs av bostäder.

Kontakta Simon Smedberg med (telefon 076-339 55 33) på Real Advice för mer information och prospekt.


Bilder på objektet


Få det senaste på marknaden först!

Anmäl dig till vårt kund- och spekulantregister för förhandsinformation om fastigheter på gång och lediga lokaler.
När vi har fått din anmälan kontaktar vi dig för att på bästa sätt kunna matcha dina önskemål med kommande förmedlingsuppdrag.

Real Advice - Kunskap, engagemang & resultat


Real Advice är en rådgivningsfirma och fastighetsförmedlare som drivs av en passion för fastigheter och fastighetsaffärer. Med 20 års erfarenhet av finans- och fastighetsmarknaden har vi specialistkompetens inom förmedling av kommersiella fastigheter, hyresförhandling och bostadsrättsombildning. Vi vänder oss till dig som ställer höga krav och som förstår värdet av professionell kompetens, kvalificerad rådgivning och ett engagemang utöver det vanliga.

Behöver du hjälp med din fastighetsaffär eller företagsöverlåtelse? Tveka inte att höra av dig med dina frågor via formuläret.