Kristinehamn

Merx Kristinehamn


  • Byggnadstyp: Bostad
  • Fastighetsbeteckning: Flera
  • Bruksarea: 2750 kvm
  • Gatuadress: Sannagatan 48 m.fl.

Beskrivning

Nu har vi nöjet att erbjuda ett bostadsbestånd i Kristinehamn med totalt 260 lägenheter. Totalt omfattar beståndet 15 fastigheter i Kristinehamn samt en i Säffle. Kristinehamn har ett strategiskt läge vid E18 samt riksväg 26 och ligger cirka 4 mil från Karlstad och 7 mil från Örebro.

Portföljen är en effektiv förvaltningsenhet och fastigheterna är attraktivt belägna i respektive delområde med närhet till såväl centrums utbud av handel och service som till ytterområdenas vackra miljö vid Vänern.

Fastigheterna är aktivt och lokalt förvaltade och är generellt av god teknisk standard. Renoveringar har genomförts för att bevara och förbättra byggnadernas kvalitet. Flera av byggnaderna har genomfört stambyte under 1990-talet med byte av vatten- och avloppsrör. I samband med detta renoverades våtrum, fönster och elektriska installationer.

Möjlighet för köpare att överta självgående och befintlig förvaltningsorganisation med fastighetsskötare med många års erfarenhet av fastigheterna.

Den totala uthyrbara arean uppgår till 18 688 kvm, varav 15 452 kvm bostäder och 3 236 kvm kommersiella lokaler. Tomtarealen uppgår till 42 047 kvm och den obebyggda delen utgörs i huvudsak av grönytor samt asfalterade ytor för parkering.

Hyresvärde 2019 om 18 083 tkr genereras till 87 % av bostäder. Driftnetto för portföljen bedöms uppgå till 9 974 tkr.

Kontakta Real Advice för prospekt med detaljerad information om fastigheterna.


Bilder på objektet


Få det senaste på marknaden först!

Anmäl dig till vårt kund- och spekulantregister för förhandsinformation om fastigheter på gång och lediga lokaler.
När vi har fått din anmälan kontaktar vi dig för att på bästa sätt kunna matcha dina önskemål med kommande förmedlingsuppdrag.

Real Advice - Kunskap, engagemang & resultat


Real Advice är en rådgivningsfirma och fastighetsförmedlare som drivs av en passion för fastigheter och fastighetsaffärer. Med 20 års erfarenhet av finans- och fastighetsmarknaden har vi specialistkompetens inom förmedling av kommersiella fastigheter, hyresförhandling och bostadsrättsombildning. Vi vänder oss till dig som ställer höga krav och som förstår värdet av professionell kompetens, kvalificerad rådgivning och ett engagemang utöver det vanliga.

Behöver du hjälp med din fastighetsaffär eller företagsöverlåtelse? Tveka inte att höra av dig med dina frågor via formuläret.