Rottneros

Södra Arneby 1:85, 1:90 & 1:97


  • Byggnadstyp: Bostad
  • Hyresvärde: 1 712 000 kr/år
  • Fastighetsbeteckning: Sunna Södra Arneby 1:85, 1:90 & 1:97
  • Bruksarea: 2246 kvm
  • Gatuadress: Ekebyvallen 2-8

Beskrivning

Fastigheterna är belägna i Rottneros tätort, i korsningen E45-Ekebyvallen. I närområdet finns Rottneros bruk, villaområden, det välbesökta utflyktsmålet Rottneros Park med Västanå Teater och Sunne Golfbana. Även Ski Sunne finns några kilometer från Fastigheterna. I Sunne kommuns översiktsplan för området är Fastigheterna utpekade som lämpliga för service, handel, kontor och turism.

Fastigheterna ligger samlade på ett markområde om totalt 34 541 kvm tomtareal. Den första fastigheten att bebyggas var Södra Arneby 1:97 där Rottneros Bruk 1959 lät uppföra ett ”Folkets hus”. Övriga två fastigheter bebyggdes först under 80-talet, då som campingboende samt drivmedelsstation. Södra Arneby 1:85 består idag helt av bostäder medan Södra Arneby 1:90 inrymmer en restaurang. Södra Arneby 1:97 har flera potentiella användningsområden men dess ytor används idag främst för boende, förråd och kontor.

Fastigheternas samlade uthyrbara area uppgår till 2 246 kvm, varav 780 kvm bostäder, 186 kvm restaurang och 1 280 kvm övriga yta. Utöver lokalarea finns cirka 70 ställplatser för husbilar och husvagnar samt stora gårdsytor för upplag.

Aktuellt driftnetto för Fastigheterna bedöms till 620 tkr, motsvarande 276 kr per kvm. För mer detaljerad information avseende intäkter, kostnader samt intäktsbortfall se sida 18 i prospektet. Intressenter inbjuds att lämna indikativa bud på Fastigheterna i enlighet med instruktionerna på sida 29 i prospektet.

Ladda ned försäljningsprospekt för Södra Arneby 1:85, 1:90 & 1:97
Läs mer om objektet

Bilder på objektet


Få det senaste på marknaden först!

Anmäl dig till vårt kund- och spekulantregister för förhandsinformation om fastigheter på gång och lediga lokaler.
När vi har fått din anmälan kontaktar vi dig för att på bästa sätt kunna matcha dina önskemål med kommande förmedlingsuppdrag.

Real Advice - Kunskap, engagemang & resultat


Real Advice är en rådgivningsfirma och fastighetsförmedlare som drivs av en passion för fastigheter och fastighetsaffärer. Med 20 års erfarenhet av finans- och fastighetsmarknaden har vi specialistkompetens inom förmedling av kommersiella fastigheter, hyresförhandling och bostadsrättsombildning. Vi vänder oss till dig som ställer höga krav och som förstår värdet av professionell kompetens, kvalificerad rådgivning och ett engagemang utöver det vanliga.

Behöver du hjälp med din fastighetsaffär eller företagsöverlåtelse? Tveka inte att höra av dig med dina frågor via formuläret.