Kristinehamn

Bostadsfastigheter, Kristinehamn


  • Byggnadstyp: Bostad
  • Fastighetsbeteckning: KRISTINEHAMN HÖDER 8
  • Bruksarea: 280 kvm
  • Gatuadress: Högåsgatan 16 m.fl.

Beskrivning

Bostadsportfölj med fem fastigheter som är attraktivt och centralt belägna i Kristinehamn. Portföljen utgörs av fastigheterna Finn 3, Finn 4, Höder 8, Höder 14 och Höder 16. Det finns möjlighet att förvärva hela eller delar av bostadsportföljen.

Den uthyrbara arean uppgår till 1 818 kvm. Totalt omfattar portföljen 26 bostadslägenheter. Tomtarealen uppgår till 5 436 kvm och den obebyggda delen utgörs i huvudsak av grönytor samt hårdgjorda ytor. Beståndet är samlat och effektivt med lägenheter i samma kvarter.

Hyra 2020 för fastigheterna uppgår till 1 711 tkr, varav 1 611 tkr avser bostäder och 100 tkr p-platser och garage. Driftnetto för portföljen beräknas uppgå till cirka 712 tkr.

Kontakta Simon Smedberg (telefon 076-339 55 33) på Real Advice för mer information och prospekt.

Dokumentlista

Fastighetskarta

Bilder på objektet


Få det senaste på marknaden först!

Anmäl dig till vårt kund- och spekulantregister för förhandsinformation om fastigheter på gång och lediga lokaler.
När vi har fått din anmälan kontaktar vi dig för att på bästa sätt kunna matcha dina önskemål med kommande förmedlingsuppdrag.

Real Advice - Kunskap, engagemang & resultat


Real Advice är en rådgivningsfirma och fastighetsförmedlare som drivs av en passion för fastigheter och fastighetsaffärer. Med 20 års erfarenhet av finans- och fastighetsmarknaden har vi specialistkompetens inom förmedling av kommersiella fastigheter, hyresförhandling och bostadsrättsombildning. Vi vänder oss till dig som ställer höga krav och som förstår värdet av professionell kompetens, kvalificerad rådgivning och ett engagemang utöver det vanliga.

Behöver du hjälp med din fastighetsaffär eller företagsöverlåtelse? Tveka inte att höra av dig med dina frågor via formuläret.