Karlskoga

Karlskoga Kilsta 3:218


  • Pris: 4 000 000 kr
  • Byggnadstyp: Industri
  • Hyresvärde: 689 000 kr/år
  • Fastighetsbeteckning: KARLSKOGA KILSTA 3:218
  • Bruksarea: 1856 kvm
  • Gatuadress: Stålvägen 11

Beskrivning

Karlskoga Kilsta 3:218 är belägen i Kilsta industriområde i västra delen av Karlskoga med enkel access till E18. Härifrån finns både Karlstad och Örebro inom bekvämt pendlingsavstånd. I fastighetens direkta närområde finns ett flertal stora företag bland annat Bharat Forge Kilsta som är en av Karlskogas största arbetsgivare.

Inom Fastigheten finns en byggnad i tre plan ovan mark med ytor för kontor, omklädning med mera medan lager och/eller produktionshallen är i ett plan. Det finns även ett källarplan under en stor del av byggnaden. Den obebyggda arealen kring befintliga byggnader består av asfalterad mark för parkering och uppställning. Cirka en tredjedel av fastigheten är idag oplanerad mark som kan nyttjas för ytterligare exploatering av Fastigheten. Verksamheter som rymts inom Fastigheten innefattar smältverk.

Fastighetens uthyrbara area uppgår till 1 856 kvm, fördelat på 575 kvm kontor och 1 281 kvm produktion. Nuvarande verksamhet har för avsikt att lämna lokalerna under första kvartalet 2022 och Fastigheten kommer därefter vara vakant. Karlskoga Kilsta 3:218 har en tomtareal om totalt 7 044 kvm.

Normaliserat driftnetto för Fastigheten bedöms till 491 tkr, motsvarande 264 kr per kvm.

För mer detaljerad information avseende Fastigheten hänvisas till upprättat försäljningsprospekt.

Ladda ned försäljningsprospekt för Karlskoga Kilsta 3:218
Läs mer om objektet

Bilder på objektet


Få det senaste på marknaden först!

Anmäl dig till vårt kund- och spekulantregister för förhandsinformation om fastigheter på gång och lediga lokaler.
När vi har fått din anmälan kontaktar vi dig för att på bästa sätt kunna matcha dina önskemål med kommande förmedlingsuppdrag.

Real Advice - Kunskap, engagemang & resultat


Real Advice är en rådgivningsfirma och fastighetsförmedlare som drivs av en passion för fastigheter och fastighetsaffärer. Med 20 års erfarenhet av finans- och fastighetsmarknaden har vi specialistkompetens inom förmedling av kommersiella fastigheter, hyresförhandling och bostadsrättsombildning. Vi vänder oss till dig som ställer höga krav och som förstår värdet av professionell kompetens, kvalificerad rådgivning och ett engagemang utöver det vanliga.

Behöver du hjälp med din fastighetsaffär eller företagsöverlåtelse? Tveka inte att höra av dig med dina frågor via formuläret.