Bråtebäcken

Bråtebäcksvägen 41

Gatuadress: Bråtebäcksvägen 41
Fastighetsbeteckning: BRÅTEBÄCKEN 1:16
Pris: 8 500 000 kr
Tomtarea: 12 025 kvm

Beskrivning

Nu finns möjlighet att förvärva 12 025 kvm friköpt detaljplanerad industrimark på Bråtebäcken intill E18. Detaljplanen tillåter en maximal bygghöjd om 25 meter samt en exploateringsgrad om 40 % av tomtarealen. 

Bråtebäcken är ett nyetablerat industriområde i östra Karlstad intill E18 cirka 3 km från Välsvikens handelsområde samt cirka 10 kvm från centrum. Etableringarna startade under 2018 och 2019 och i området finns företag som Zeppelin-Cat, Jetpak, Ramudden och EnerSys.

Här tillåter detaljplanen etablering av industriverksamhet i ett område med varierande fastighetsstorlekar där det även är möjligt att etablera tung, störande och utrymmeskrävande verksamhet. Närheten till E18 skapar god tillgänglighet och ett bra skyltläge längsmed motorvägen.

Visa hela texten

Bilder

Karta

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse för Bråtebäcksvägen 41

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort vi kan.