Sundsta Torg

Drottning Kristinas väg

Lokaltyp: Butik
Gatuadress: Drottning Kristinas väg
Byggnadsår: 2024
Fastighetsbeteckning: Karlstad Räven 1
Hyra: Hyra vid förfrågan
Lokalarea: 250 kvm
Alternativ användning: Kontor, Övrigt

Beskrivning

Torgytan är tänkt att ligga där Ringervägen ansluter till Rudsvägen. I den nordvästra delen ska det inte vara någon trafik utan här finns växter, planteringar och möjlighet till uteservering. Centralt på torget ska det byggas en fontän som blir mittpunkten. På fontänens södra och östra sida kommer bilar och bussar kunna köra. Ytan är så kallad shared space vilket betyder att bussar och bilar får samsas med gående och cyklister utan anvisade övergångsställen eller ljussignaler. På bland annat Hagatorget kan du se liknande shared space-yta. Grönytan som ligger mellan Drottning Kristinas väg och Sundstatjärnet ska fortsätta att vara parkmark för allmänheten. På sikt kan det bli aktuellt med en brygga som går längs en bit av strandlinjen mot Sundstatjärn där allmänheten kan vistas.  Läs mer på https://prepartprojekt.se/projekt/brf-sundstatorg/

Visa hela texten

Bilder

Karta

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse för Drottning Kristinas väg

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort vi kan.