Samhällsfastigheter

Förmedlade samhällsfastigheter

Nedan redovisas ett urval av tidigare genomförda förmedlingsuppdrag avseende samhällsfastigheter. Kontakta oss gärna för mer information.

Såld

Karlstad Duvan 6

Drottninggatan 19

Pris: Konfidentiellt

Försäljning av "Läkarhuset" i Karlstads centrum. Bruksarea 2.100 kvm med huvudsakligen vårdrelaterad verksamhet. Köpare Stadsrum Fastigheter. Säljare Profil Invest.

Såld

Karlstad Kungsörnen 1

Örngatan 1

Pris: Konfidentiellt

Försäljning av fastigheten Kungsörnen 1 på Färjestad i Karlstad. Bruksarea 410 kvm. Köpare Samhällsfastighetsutveckling i Sverige AB. Säljare IF Metall Värmland.

Såld

Norra Kyrkogatan 3 65224 Karlstad

Norra Kyrkogatan 3

22 000 000 kr

Försäljning av kulturhistoriskt värdefull kontorsfastighet i centrala Karlstad. Bruksarea 874 kvm. Köpare Karlstads kommun. Säljare Fodret Förvaltning.

Såld

Karlstad Blyet 2

Gruvgången 4

73 500 000 kr

Försäljning av skolfastighet (Gruvlyckeskolan) med Internationella Engelska Skolan som hyresgäst. Bruksarea 6 800 kvm. Köpare Hemfosa. Säljare Karlstad kommun.

Såld

Karlstad Gruvan 1

Kungsgatan 6

66 000 000 kr

Försäljning av vårdfastighet i Karlstads centrum med ett äldreboende som största hyresgäst. Bruksarea 5.019 kvm. Köpare Ruds Gård. Säljare K/S Karlstad Bymidte II.

Såld

Kristinehamn Tomten 1

Tomtegatan 2

4 200 000 kr

Försäljning av HVB-hem i Kristinehamn med Kristinehamns kommun som hyresgäst. Bruksarea 876 kvm. Köpare Merx Fastigheter. Säljare Landstingsfastigheter.