Fastighetsförmedling

Specialistkompetens

Real Advice är en mäklarbyrå med specialistkompetens inom förmedling av kommersiella fastigheter, hyresförhandling och bostadsrättsombildning. Vår rådgivning baseras på 20 års erfarenhet av finans- och fastighetsmarknaden och kännetecknas av en passion för fastigheter och fastighetsaffärer.

Vi förmedlar alla typer av kommersiella fastigheter som kontor, handel, industri, hotell, bostäder och byggrätter. Vid förmedling av bostadsfastigheter i attraktiva lägen undersöker vi även möjligheten till bostadsrättsombildning. Våra uppdragsgivare är allt ifrån mindre lokala fastighetsägare till börsnoterade fastighetsbolag, institutionella investerare och offentlig förvaltning. 

Äger du en fastighet du vill sälja?
Vi hjälper dig med hela försäljningsprocessen.

Samordning och helhetslösningar

Som uppdragstagare agerar vi projektledare för alla aktörer som involveras i affären och koordinerar hela processen från initial analys och värdering av fastigheterna till undertecknande av slutgiltiga köpehandlingar. Vi erbjuder en helhetslösning med noggrant utvalda rådgivare avseende alla delar av din fastighetsaffär.     

Noggrant utvalda rådgivare

Kvalificerad rådgivning inom kommersiella fastigheter kräver goda kunskaper inom en mängd olika kompetensområden – inte bara inom de områden där vi själva är verksamma. För att vi ska lyckas med våra uppdrag krävs att alla rådgivare som involveras i processen levererar en tjänst av högsta kvalitet. Som kund hos oss får du tillgång till vårt nätverk av professionella rådgivare inom alla de områden som behövs för att genomföra uppdraget. Vi erbjuder dig en helhetslösning med noggrant utvalda rådgivare avseende alla delar av affären. Det innebär att du slipper att leta efter rådgivare och handla upp tjänster på egen hand. 

Strukturerade försäljningsprocesser

Tydliga och väl planerade försäljningsprocesser bidrar till ökad effektivitet och förbättrad förståelse för alla inblandade parter. Försäljningsprocessen indelas i en analysfas och en genomförandefas.

Analysfas

Under analysfasen utförs en undersökning av fastighetens juridiska, tekniska och ekonomiska egenskaper. Vidare undersöks om avyttringen ska struktureras som en bolagsöverlåtelse eller genom sedvanlig fastighetsöverlåtelse. Förfarandet syftar till att kvalitetssäkra den information som ska lämnas i prospektet samt att säkerställa att försäljningen kan genomföras enligt plan.

Analysfasen innefattar bland annat:

 • – Upprättande av tidsplan för försäljningsprocessen
 • – Insamling av information och besiktning av fastigheten
 • – Analys och värdering av fastigheten
 • – Upprättande av försäljningsprospekt
 • – Identifiering av potentiella köpare och upprättande av intressentlista
 •  

Genomförandefas

Under genomförandefasen skapar vi en stark förhandlingsposition för dig som uppdragsgivare. Vi arbetar aktivt med att minimera intressenternas osäkerhet genom att ta fram viktig information om fastigheten och besvara de frågor som intressenterna har. Under due diligence processen organiserar vi fördjupade fastighetsbesiktningar samt samordnar och sammanställer svar på frågor från intressenterna.

Genomförandefasen innefattar bland annat:

 • – Marknadsföring av fastigheten
 • – Fastighetsvisningar
 • – Indikativa bud
 • – Due diligence
 • – Förhandlingar och slutbud
 • – Undertecknande av köpehandlingar
 • – Tillträde

Publika och konfidentiella uppdrag

Publika förmedlingsuppdrag marknadsförs genom bred exponering via Internet, sociala media och dagspress för att nå ut till så många potentiella köpare som möjligt.

Konfidentiella förmedlingsuppdrag marknadsförs genom personliga presentationer för ett begränsat antal intressenter och omgärdas av sekretess och diskretion. I vissa uppdrag får intressenter underteckna en sekretessförbindelse för att motverka att information om försäljningen sprids till tredje part.

Äger du en fastighet du vill sälja?

Få hjälp med hela försäljningsprocessen