Hyresförhandling

För fastighetsägare och hyresgäster

Våra tjänster inom hyresförhandling vänder sig till både fastighetsägare som hyresgäster. Fastighetsägare anlitar oss vanligtvis för uthyrning av lediga lokaler eller som biträde vid omförhandling av befintliga hyresavtal. Hyresgäster anlitar oss som företrädare och professionell motpart till fastighetsägare i hyresförhandlingar.

Behöver du hjälp inför din hyresförhandling? Eller har du en lokal du vill hyra ut?
Vi hjälper dig med professionell rådgivning under hela processen.

Uthyrning – för fastighetsägare

Övergripande mål för vår verksamhet inom uthyrning är att öka värdet på de fastigheter vi har i uppdrag att arbeta med. För att lyckas med detta lägger vi stor vikt vid presentationsmaterial och marknadsföring samtidigt som vi arbetar hårt för att identifiera och genomföra de mest lönsamma lösningarna för dig som uppdragsgivare.

Uthyrningsprocess som ger resultat

Vår kunskap om fastighetsmarknaden och erfarenhet av förhandlingar ger dig tillgång till värdefull kompetens och ett betydande kontaktnät som tillsammans borgar för en effektiv och framgångsrik uthyrningsprocess. Vi koordinerar och projektleder hela processen från initial analys och upprättande av presentationsmaterial till hyresförhandling och avtalstecknande. Alla hyresförhandlingar är unika och det finns ingen standardlösning för hur en förhandling går till, men för att underlätta förståelsen har vi sammanfattat några av de viktigaste stegen i processen:

  • – Insamling av information
  • – Behovsanalys och kravspecifikation
  • – Förhandling och upphandling av avtal
  • – Upprättande av hyreskontrakt
  • – Tillträde till lokaler
  •  

Noggrant utvalda rådgivare

Kvalificerad rådgivning inom kommersiella fastigheter kräver goda kunskaper inom en mängd olika kompetensområden – inte bara inom de områden där vi själva är verksamma. För att vi ska lyckas med våra uppdrag krävs att alla rådgivare som involveras i processen levererar en tjänst av högsta kvalitet. Som kund hos oss får du tillgång till vårt nätverk av professionella rådgivare inom alla de områden som krävs för att genomföra uppdraget. Vi erbjuder dig en helhetslösning med noggrant utvalda rådgivare avseende alla delar av affären. Det innebär att du slipper att leta efter rådgivare och handla upp tjänster på egen hand.

Hyresförhandling – för hyresgäster

Hyresgästrådgivning är en tjänst för hyresgäster med behov av en professionell företrädare. Vi representerar helt och hållet hyresgästen och förhandlar för hyresgästens räkning. Det kan gälla allt ifrån diskussioner med fastighetsägare och omförhandlingar av befintliga hyresavtal till omlokalisering och flytt till nya lokaler. Vi erbjuder ekonomisk och juridisk rådgivning i alla frågor avseende hyresförhandlingar.

Rådgivning för professionell förhandling

Ett vanligt skäl till att anlita professionell hjälp med hyresförhandlingen är att frigöra tid för att kunna fokusera på kärnverksamheten. Ett annat viktigt skäl till att anlita extern hjälp med hyresförhandling är brist på erforderlig kompetens i den egna organisationen inom fastighetsrelaterade frågor. Fastighetsägare är vana vid hyresförhandlingar och har därför ofta ett kunskapsövertag inom dessa områden i förhållande till sina hyresgäster. För att kunna möta fastighetsägaren som jämbördig motpart kan man anlita Real Advice som rådgivare och biträde. Detta resulterar vanligtvis i bättre diskussion mellan avtalsparterna och förmånligare hyresvillkor för dig som hyresgäst.

Behöver du hjälp inför din hyresförhandling?

Vi hjälper dig med professionell rådgivning genom hela processen.