Bostadsrätts­ombildning

Bostadsrätts­ombildning

Real Advice hjälper bostadsrättsföreningar med hela ombildningsprocessen från inledande informationsmöte och föreningsbildning till upprättande av köpehandlingar och tillträde till fastigheten. Vår kunskap om fastighetsmarknaden och erfarenhet av komplicerade försäljningsprocesser utgör en stabil grund för kvalificerad rådgivning kring ombildning av fastigheter från hyresrätt till bostadsrätt.

Ombildnings­processen

Att ombilda en fastighet från hyresrätt till bostadsrätt genomförs i flera steg. Vi på Real Advice kan hjälpa er genom hela processen – från inledande information till upprättande av köpehandlingar och tillträde till fastigheten.

1. Inbjudan till informationsmöte

Första steget är att ta reda om det bland hyresgästerna finns ett intresse av ombildning. Bjud sedan in alla hyresgäster till ett informationsmöte för att diskutera möjligheten att eventuellt ombilda fastigheten.

2. Registrera bostadsrättsförening

Ni som bor i huset måste bilda en bostadsrättsförening. Styrelsen är sedan representanter under ombildningsprocessen och sköter kontakten med oss på Real Advice, som tar kontakt med hyresvärd och bank.

3. Intresseanmälan till fastighetsägaren

När bostadsrättsföreningen är registrerad hos Bolagsverket lämnas en intresseanmälan in till fastighetsägaren, som återkommer med ett erbjudande. När du undertecknar intresseanmälan innebär det bara att du är intresserad av att få veta priset på fastigheten – du förbinder dig inte till något annat genom intresseanmälan.

4. Ekonomisk plan

En ekonomisk plan är ett dokument över bostadsrättsföreningens framtida ekonomi. Föreningens styrelse tar fram och fastställer planen med hjälp av Real Advice. Planen ska finnas tillgänglig för föreningens medlemmar i god tid innan köpstämman.

5. Lån

Både föreningen och de enskilda medlemmarna behöver i de flesta fall låna pengar för att kunna köpa fastigheten och sina bostadsrätter. Real Advice hjälper till att förhandla fram så bra lånevillkor som möjligt både för föreningen och medlemmarna.

6. Köpstämma

På köpstämman tas det formella beslutet om föreningen ska köpa fastigheten eller inte. Minst två tredjedelar av alla medlemmar måste rösta ja för att ombildningen ska kunna genomföras. Om du inte röstar på köpstämman räknas det som en nej-röst.

7. Köp

De boende som vill köpa sina lägenheter betalar sin insats till föreningen. Samtidigt betalar bostadsrättsföreningen köpeskillingen till säljaren. När köpehandlingarna är signerade äger bostadsrättsföreningen fastigheten och medlemmarna blir fastighetsägare.

8. Upplåtelseavtal och tillträde

Genom upplåtelseavtalet mellan föreningen och dess medlemmar görs medlemmarna till bostadsrättsinnehavare. Föreningen är nu ägare av fastigheten och hyresgästerna blir formellt ägare till sina egna bostadsrätter. Ombildningen är klar.

9. Förvaltning

Som ägare till fastigheten är föreningen ansvarig för förvaltning och åtaganden mot eventuella hyresgäster. Det kan vara bra att från början ta hjälp av en professionell förvaltare – Real Advice biträder föreningen vid upphandling av både ekonomisk och teknisk förvaltning vid behov.

Varför Real Advice?

Kvalificerad rådgivning inom kommersiella fastigheter kräver goda kunskaper inom en mängd olika kompetensområden – inte bara inom de områden där vi själva är verksamma. För att vi ska lyckas med våra uppdrag krävs att alla rådgivare som involveras i processen levererar en tjänst av högsta kvalitet. Som kund hos oss får du tillgång till vårt nätverk av professionella rådgivare inom alla de områden som behövs för att genomföra uppdraget. Vi erbjuder dig en helhetslösning med noggrant utvalda rådgivare avseende alla delar av affären. Det innebär att du slipper att leta efter rådgivare och handla upp tjänster på egen hand.