Spekulant­register

Få det senaste på marknaden först

Genom att anmäla dig till vårt register får du förhandsinformation om våra kommande förmedlingsuppdrag. Vi använder också samma kund- och spekulantregister för att skicka ut prospekt som rör våra pågående förmedlingsuppdrag och nyhetsbrev. Dina uppgifter kommer inte att användas i marknadsföringssyfte och inte heller lämnas ut till annan part. Du kan avregistrera dig när du vill, antingen i samband med att du får utskick från oss eller genom att kontakta oss direkt.

Jag är intresserad av


Kontaktuppgifter

Varför Real Advice?

Kvalificerad rådgivning inom kommersiella fastigheter kräver goda kunskaper inom en mängd olika kompetensområden – inte bara inom de områden där vi själva är verksamma. För att vi ska lyckas med våra uppdrag krävs att alla rådgivare som involveras i processen levererar en tjänst av högsta kvalitet. Som kund hos oss får du tillgång till vårt nätverk av professionella rådgivare inom alla de områden som behövs för a[ genomföra uppdraget. Vi erbjuder dig en helhetslösning med noggrant utvalda rådgivare avseende alla delar av affären. Det innebär att du slipper att leta efter rådgivare och handla upp tjänster på egen hand.