Real Advice

Real Advice är en mäklarbyrå med specialistkompetens inom förmedling av kommersiella fastigheter, hyresförhandling och bostadsrättsombildning. Vår rådgivning baseras på 25 års erfarenhet av finans- och fastighetsmarknaden och kännetecknas av en passion för fastigheter och fastighetsaffärer. Till oss vänder sig kunder som ställer lite högre krav på sin rådgivare, kunder som uppskattar och förstår värdet av professionell kompetens, kvalificerad rådgivning och ett engagemang utöver det vanliga. Våra uppdragsgivare är allt ifrån mindre lokala fastighetsägare till börsnoterade fastighetsbolag, institutionella investerare och offentlig förvaltning.

Samordning och helhetslösningar

Som uppdragstagare agerar vi projektledare för alla aktörer som involveras i affären och koordinerar hela processen från initial analys och värdering av fastigheterna till undertecknande av slutgiltiga avtalshandlingar. Vi erbjuder en helhetslösning med noggrant utvalda rådgivare avseende alla delar av din fastighetsaffär. Kvalificerad rådgivning inom kommersiella fastigheter kräver goda kunskaper inom en mängd olika kompetensområden – inte bara inom de områden där vi själva är verksamma. För att vi ska lyckas med våra uppdrag krävs att alla rådgivare som involveras i processen levererar en tjänst av högsta kvalitet. Som kund hos oss får du tillgång till vårt nätverk av professionella rådgivare inom alla de områden som krävs för att genomföra uppdraget. Vi erbjuder dig en helhetslösning med noggrant utvalda rådgivare avseende alla delar av affären. Det innebär att du slipper att leta efter rådgivare och handla upp tjänster på egen hand. Tryggt och enkelt!

Värdeskapande rådgivning

Rådgivning inom kommersiella fastigheter handlar nästan alltid om stora ekonomiska värden och innefattar ofta komplexa affärsmässiga bedömningar och frågeställningar. Det gäller att marknadsföra fastigheten på rätt sätt, att hitta rätt köpare, att få ut rätt pris, att använda rätt skatteteknisk lösning och så vidare. Vår rådgivning baseras på 25 års kvalificerad erfarenhet av finans- och fastighetsmarknaden och kännetecknas av en passion för fastigheter och fastighetsaffärer. Detta utgör en stabil grund för värdeskapande rådgivning inom kommersiella fastigheter och förklarar hur vi har kunnat etablera oss som den ledande rådgivaren i regionen inom kommersiella fastigheter.