Fastighetsför­medling

Säljrådgivning

Som uppdragstagare agerar vi projektledare för alla aktörer som involveras i affären och koordinerar hela processen från initial analys och värdering av fastigheterna till undertecknande av slutgiltiga köpehandlingar. Vi erbjuder en helhetslösning med noggrant utvalda rådgivare avseende alla delar av din fastighetsaffär.

Strukturerade försäljnings­processer

Tydliga och väl planerade försäljningsprocesser bidrar till ökad effektivitet och förbättrad förståelse för alla inblandade parter. Försäljningsprocessen kan delas in i olika faser.

1. Inledande analys

En noggrann analys av fastighetens juridiska, tekniska och ekonomiska egenskaper utförs. Detta gör vi för att kvalitetssäkra information och säkerställa att försäljningen kan genomföras enligt plan.

2. Försäljningsmaterial

Inför varje uppdrag upprättas ett professionellt försäljningsprospekt som anpassas för varje objekt för att skapa bästa möjliga intresse hos investerare.

3. Marknadsföring och budutvärdering

Med ett personligt bemötande och ett starkt engagemang skapar vi en stark förhandlingsposition för våra uppdragsgivare. Vi arbetar aktivt med att besvara de frågor som spekulanterna har för att minimera osäkerhet och säkerställa det högsta möjliga budet. Vi utvärderar därefter buden tillsammans för säljaren för att välja den mest intressanta budgivaren.

4. Due diligence (DD)

När säljaren valt budgivare inleds en Due Diligence där köparen bereds möjlighet att genomföra en ekonomisk, teknisk och juridisk undersökning av fastigheten. Real Advice organiserar fördjupade besiktningar och sammanställer svar på frågor från investerare.

5. Förhandling och avslut

Under Due Diligence förhandlas samtidigt köpehandlingar med köparen. Vi bistår säljaren under förhandlingen ändå fram till avtalsskrivning och tillträde.

Publikt eller konfidentiellt

Publika förmedlingsuppdrag marknadsförs genom bred exponering via Internet, sociala media och spekulantregister för att nå ut till så många potentiella köpare som möjligt. Konfidentiella förmedlingsuppdrag marknadsförs genom personliga presentationer för ett begränsat antal intressenter och omgärdas av sekretess och diskretion. I vissa uppdrag får intressenter underteckna en sekretessförbindelse för att motverka att information om försäljningen sprids till tredje part.

Varför Real Advice?

Kvalificerad rådgivning inom kommersiella fastigheter kräver goda kunskaper inom en mängd olika kompetensområden – inte bara inom de områden där vi själva är verksamma. För att vi ska lyckas med våra uppdrag krävs att alla rådgivare som involveras i processen levererar en tjänst av högsta kvalitet. Som kund hos oss får du tillgång till vårt nätverk av professionella rådgivare inom alla de områden som behövs för a[ genomföra uppdraget. Vi erbjuder dig en helhetslösning med noggrant utvalda rådgivare avseende alla delar av affären. Det innebär att du slipper att leta efter rådgivare och handla upp tjänster på egen hand.