Lokal­förmedling

Lokalförmedling

Våra tjänster inom lokalförmedling vänder sig till både fastighetsägare som hyresgäster. Fastighetsägare anlitar oss vanligtvis för uthyrning av lediga lokaler eller som biträde vid omförhandling av befintliga hyresavtal. Hyresgäster anlitar oss som företrädare och professionell motpart till fastighetsägare i hyresförhandlingar.

Lokaluthyrning

Nöjda hyresgäster och uthyrda lokaler skapar starka kassaflöden vilket uppskattas av alla fastighetsägare. Vår kunskap om fastighetsmarknaden och erfarenhet av förhandlingar ger dig tillgång till värdefull kompetens och ett betydande kontaktnät som tillsammans borgar för en effektiv och framgångsrik uthyrningsprocess. Bred marknadsföring och ett representativt presentationsmaterial bidrar till snabba och effektiva uthyrningsprocesser. Uthyrningsprocessen kan delas in i olika faser.

1. Informationsinsamling

Det första steget i processen är besiktning och insamling av information om de lediga lokalerna i nära samarbete med fastighetsägaren.

2. Presentationsmaterial

Inför marknadsföringen upprättas ett detaljerat och representativt presentationsmaterial av de lediga lokalerna för att attrahera rätt hyresgäster till fastigheten.

3. Förhandling

Med ett personligt bemötande och ett starkt engagemang förhandlar vi om villkoren i hyreskontrakten för fastighetsägaren räkning.

4. Hyreskontrakt

Så snart vi är klara med förhandlingarna upprättar vi kompletta hyreskontrakt och medverkar till att handlingarna undertecknas av båda parter.

5. Tillträde

Vid behov medverkar vi även i samband med tillträdet till de nya lokalerna för att stämma av att alla villkoren för tillträdet till lokalerna är uppfyllda.

Hyresgästrådgivning

Hyresgästrådgivning är en tjänst för hyresgäster med behov av en professionell företrädare. Vi representerar helt och hållet hyresgästen och förhandlar för hyresgästens räkning. Det kan gälla allt ifrån diskussioner med fastighetsägare och omförhandlingar av befintliga hyresavtal till omlokalisering och flytt till nya lokaler. Ett vanligt skäl till att anlita professionell hjälp med hyresförhandlingen är att frigöra tid för att kunna fokusera på kärnverksamheten. Ett annat viktigt skäl till att anlita extern hjälp med hyresförhandling är brist på erforderlig kompetens i den egna organisationen inom fastighetsrelaterade frågor. Fastighetsägare är vana vid hyresförhandlingar och har därför ofta ett kunskapsövertag inom dessa områden i förhållande till sina hyresgäster. För att kunna möta fastighetsägaren som jämbördig motpart kan man anlita Real Advice som rådgivare och biträde. Detta resulterar vanligtvis i bättre diskussion mellan avtalsparterna och förmånligare hyresvillkor för dig som hyresgäst.

Varför Real Advice?

Kvalificerad rådgivning inom kommersiella fastigheter kräver goda kunskaper inom en mängd olika kompetensområden – inte bara inom de områden där vi själva är verksamma. För att vi ska lyckas med våra uppdrag krävs att alla rådgivare som involveras i processen levererar en tjänst av högsta kvalitet. Som kund hos oss får du tillgång till vårt nätverk av professionella rådgivare inom alla de områden som behövs för att genomföra uppdraget. Vi erbjuder dig en helhetslösning med noggrant utvalda rådgivare avseende alla delar av affären. Det innebär att du slipper att leta efter rådgivare och handla upp tjänster på egen hand.