Ombildning

Vanliga frågor vid ombildning

I samband med en ombildning av hyresrätter till bostadsrätter kan det uppstå många frågor. Nedan har vi listat svaren på några av de vanligaste frågorna.

Vi börjar först med en kort sammanfattning av vilka steg som ingår i arbetet med själva ombildningen. En mer detaljerad beskrivning av varje steg i processen finns på sidan om Bostadsrättsombildning.

Ombildningsprocessen

 • Håll informationsmöte med alla hyresgäster
 • Bilda bostadsrättsförening som registreras hos Bolagsverket
 • Lämna intresseanmälan till fastighetsägaren
 • Fastighetsägaren lämnar erbjudande och pis
 • Styrelsen tar fram ekonomisk plan
 • Förhandla lånevillkor
 • Håll köpstämma med alla medlemmar för omröstning av beslut
 • Köpehandlingar och betalning av insatser till bostadsrättsföreningen och köpeskilling till säljaren
 • Skriv upplåtelseavtal mellan bostadsrättsföreningen och medlemmarna
 • Tillträde – ombildningen är formellt avslutad

Vanliga frågor

Vad finns det för risker med en ombildning för mig som individ?

Det finns tre huvudsakliga risker med att ombilda en hyresrätt till bostadsrätt när en fastighet friköps:

 • bostadsrättsföreningens ekonomi
 • värdeutvecklingen på bostadsrätten
 • utvecklingen av din boendekostna.

Värdeutveckling

Värdet på en bostadsrätt påverkas av hur bostadsmarknaden utvecklas. Om priserna går upp så ökar värdet på bostadsrätter, går priserna ner så minskar värdet. Vid friköp av en fastighet är priset för varje enskild bostadsrätt lägre än marknadspriset. Det innebär att om bostadspriserna går ner, så blir en nybildad bostadsrätt sällan mindre värd än det värde du betalade från början.

Måste jag flytta om jag inte vill ombilda min hyresrätt till bostadsrätt?

Nej. Du kan fortsätta att bo i din hyresrätt som förut. Skillnaden är att bostadsrättsföreningen blir din hyresvärd, med samma ansvar och skyldigheter mot dig som den tidigare hyresvärden. Om du väljer att säga upp ditt kontrakt kan föreningen sälja lägenheten som bostadsrätt på den öppna marknaden.

Om jag säger nej till att friköpa min bostadsrätt vid en ombildning nu, kan jag ångra mig senare?

Ja, du har rätt att ångra dig i upp till ett år efter erbjudandet. Under den första månaden efter friköpet har du rätt att ombilda till priset i den ekonomiska planen och under de fem följande månaderna har du fortfarande rätt att ombilda till samma pris plus en upplåtelseavgift. Kommande sex månader har du fortsatt rätt att köpa bostadsrätten av föreningen, men föreningen har då rätt att begära gällande marknadsvärde.

Kommer hyran att kunna höjas om jag bor kvar som hyresgäst i ett hus som ombildats

Hyreslagstiftningen gäller för alla hyresvärdar och du behöver inte oroa dig för att hyran plötsligt ska höjas bara för att du hyr din lägenhet av en bostadsrättsförening. Om du skulle vara missnöjd med skötseln av din hyresrätt eller hamnar i tvist kan du få hjälp av Hyresgästföreningen eller Hyresnämnden precis som tidigare.

Är det vanligt att folk säljer så fort ombildningen är klar för att göra ett ”klipp”

Eftersom priset på en lägenhet vanligtvis är betydligt lägre vid en ombildning än motsvarande lägenhet på den öppna marknaden så går det oftast att sälja sin lägenhet med vinst efter en ombildning. Men de allra flesta bor kvar så länge lägenheten matchar deras livssituation.