Stadsrum förvärvar Läkarhuset i Karlstad

Profil Invest avyttrar fastigheten Duvan 6 (Läkarhuset) i Karlstad. Fastigheten är belägen i centrala Karlstad på Drottninggatan. Lokalarea 2 100 kvm med butiker i gatuplan och vårdrelaterad verksamhet i övriga lokaler samt garage med 24 platser. Köpare är Stadsrum Fastigheter som sedan tidigare äger Galleria Duvan och 15-Huset i Karlstad. Tillträde till fastigheten sker den 30 april 2019.

Transaktionen initierades av Real Advice och genomfördes som en off-market affär där Real Advice och KPMG agerat säljarens rådgivare i processen. Parterna har kommit överens om att inte kommunicera köpeskillingen.

Profil Invest förvärvade Läkarhuset av Praktikertjänst Fastigheter år 2014. Efter att ha mottagit ett intressant bud från Stadsrum Fastigheter har Profil Invest beslutat att sälja fastigheten. Stadsrum är en bra köpare och en naturlig ägare till Läkarhuset. Förvärvet kompletterar Stadsrums befintliga centrumfastigheter i form av Galleria Duvan och 15-huset.” säger John Kärrberg, VD för Real Advice.

Läs nyhet i NWT: Två stora fastighetsaffärer i Karlstad