SBS förvärvar studentbostäder för 115 Mkr

Karlstad Invest 1 AS och Älvstranden i Karlstad AB har avyttrat två fastigheter i centrala Karlstad med sammanlagt 158 studentlägenheter fördelat på 3 438 kvadratmeter. Köpare är det rikstäckande studentbostadsbolaget Studentbostäder i Sverige (SBS). Efter förvärvet har SBS tre fastigheter för studentboenden i Karlstad och totalt 23 fastigheter i landet. Real Advice har agerat säljarnas rådgivare i processen.

Tillträdet till de förvärvade fastigheterna Freja 14 och Hästen 4 skedde den 28 februari respektive 2 april. Fastigheterna är belägna i attraktiva lägen – Freja 14 i Karlstads centrala stadsdel Tingvallastaden och Hästen 4 på Herrhagen som är ett av Karlstads mest populära bostadsområden.

Investerarnas intresse för bostadsfastigheter i universitetsstäder är mycket stort. Bostadsmarknaden i tillväxtorter som Karlstad präglas sedan många år tillbaka av bostadsbrist. Det är framförallt mindre lägenheter i centrala Karlstad som efterfrågas” säger John Kärrberg, VD för Real Advice.

Läs nyhet i NWT: Två stora fastighetsaffärer i Karlstad