Fastighetsrådgivaren Real Advice i Sverigetoppen

På bara fem år har Real Advice med bas i Karlstad vuxit till den största fastighetsrådgivaren i Värmland och framförallt i Karlstadsregionen. Nu tar man nästa steg i expansionen och anställer Astrid Sjökvist, tidigare enhetschef hos Klövern i Karlstad.

Efter många år som företagsrådgivare inom bankvärlden och som projektledare för transaktioner på fastighetskonsultbolaget Svefa startade John Kärrberg Real Advice 2015.

– Jag ville bli min egen och såg att det fanns behov av en mäklarbyrå med specialistkompetens inom kommersiella fastigheter.

– Uppdrag inom kommersiella fastigheter handlar alltid om stora ekonomiska värden och innefattar ofta komplexa affärsmässiga bedömningar och frågeställningar, säger John Kärrberg.

Det gäller att marknadsföra fastigheten eller lokalen på rätt sätt, att hitta rätt köpare eller hyresgäst, att få ut rätt pris, att använda rätt skatteteknisk lösning och så vidare, konstaterar han.

Höga ambitioner

– Vi brinner verkligen för att hjälpa våra kunder på bästa sätt och vårt engagemang har också lett till att vi har fått ett stort antal kunder.

– Vi är ett starkt team med höga ambitioner och en tydlig entreprenörsanda. Vi är stolta över vårt yrke och denna yrkesstolthet avspeglar sig i allt vi gör, i varje liten detalj och i varje enskilt uppdrag, säger John Kärrberg.

Sedan starten har man förmedlat affärer med ett fastighetsvärde överstigande 3 miljarder kronor och har stadigt tagit marknadsandelar.

–Vi har i dagsläget en marknadsdel på ungefär 60 procent i Karlstadsregionen och vi är väldigt starka här.

– Real Advice växer hela tiden och vi har inte bara uppdrag i Värmland utan även på många andra håll i landet, säger John Kärrberg.

Snabb tillväxt

Den snabba tillväxten i Karlstad de senaste åren med mycket nybyggnation av bland annat kontorslokaler har bidragit till framgången för bolaget.

– Ja, vi har kommit i kontakt med många nya bolag som har blivit intresserade av stan och hjälpt dem att etablera sig här, säger seniorrådgivaren Per Johansson.

– Vår starka expansion har gjort att vi under 2019 placerade oss på 15:e plats i landet bland säljrådgivarna med när det gäller antalet transaktioner över 40 miljoner kronor, enligt officiell statistik från analysföretaget Datscha.

– Vi gör alla typer av affärer – från några miljoner till några hundra miljoner kronor. Våra snittaffärer ligger på 25 miljoner kronor och vi räknar med att omsätta 12 miljoner kronor under det närmaste året, säger John Kärrberg.

Gör nyrekrytering

Real Advice växer inom alla områden och har nu rekryterat Astrid Sjökvist, tidigare enhetschef på Klövern i Karlstad under många år.

– Vi gör det för att möta den ökande efterfrågan och för att stärka vår position som den ledande rådgivaren inom kommersiella fastigheter i Karlstadsregionen.

Astrid Sjökvist kommer att tjänstgöra som senior rådgivare inom Real Advice med inriktning mot hyresförhandling, projektledning och interimsledning för den kommersiella fastighetsmarknaden.

– Vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster inom rådgivning och är stolta att meddela att Astrid har valt att ansluta sig till oss. Hon har djup kunskap om fastighetsmarknaden och gedigen erfarenhet av att utveckla och leda organisationer, säger John Kärrberg.

– Det känns jätteroligt och spännande att börja jobba på Real Advice. Samtidigt får jag åter möjlighet att arbeta ihop med min tidigare kollega från Klövern Per Johansson, säger Astrid Sjökvist.

Real Advice ska även anställa ytterligare en mäklare till sin organisation och söker i första hand efter en driven person med några års erfarenhet som privatmäklare, banktjänsteman eller redovisningskonsult.

Publicerad på NWT 20201007