Torsby omlastningscentral till salu

När Torsby kommun byggde omlastningscentralen kostade den 30 miljoner kronor.

Nu är den till salu för 8 miljoner.

Sedan några dagar tillbaka ligger omlastningscentralen i Torsby ute till försäljning. Utgångspriset är 8 miljoner kronor. Men den kostade cirka 30 miljoner attOmla bygga för ungefär tio år sedan.

– Det var inte tanken att vi skulle driva omlastningscentralen själva. Vi hade hoppats på att näringslivet skulle ta över förr eller senare. Vi hade diskussioner före sommaren och det fanns några intressenter, säger kommunalrådet Anna-Lena Carlsson (C).

Som berättar att beslutet om att lägga ut omlastningscentralen till försäljning togs i kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti.

– Omlastningscentralen kom till i ett EU-projekt. Sedan har den drivits av tekniska avdelningen. Ser vi på miljöpåverkan så har det flyttat över en hel del transporter från väg till järnväg. Det har varit ett bra och framgångsrikt projekt, säger Anna-Lena Carlsson.

– Entreprenörerna har varit med och betalat när det gäller uppläggningsytor. Men det har naturligtvis varit en kostnad för kommunen. Men det tycker vi att det har varit värt.

Vem kan tänkas vara kund?

– Det törs jag inte spekulera i. Det känns rimligt att det är någon i branschen. Normalt sett tar en försäljning utanför tätortsobjekt längre tid, så vi har väl inget tidsspann för när det ska vara sålt. Nu har vi fått ut den till mäklare och så får vi se intresset. Vi avser att driva vidare tills vi har en köpare, säger Anna-Lena Carlsson.

Snart byggstart för omlastningsterminalen

Det var 2009 som spaden sattes i marken för omlastningscentralen, till en kostnad av närmare 30 miljoner kronor. Tillväxtverket bidrog med drygt 13 miljoner. Torsby kommun knappa 10 miljoner, dåvarande Banverket 2,5 miljoner, privata företag 2,5 miljoner och dåvarande Region Värmland 1 miljon kronor.

Omlastningscentralen består av en infrastrukturanläggning med påkoppling till Fryksdalsbanan. Det finns två ihopkopplade järnvägsspår, terminalväg genom fastigheten samt uppläggningsytor.

– Det är inte varje vecka vi säljer en omlastningscentral. Men det är ett spännande objekt med många möjligheter. Vi har några intressenter på förhand. Vi har inte haft visning än. Jag lade ut annonseringen i fredags och vi är redan uppe i 2 300 besök på sidan, säger Richard Patré, på mäklarfirman Real Advice, som är specialiserad på kommersiella fastigheter.

– Jag förstår att den här typen av investeringar är kostsamma. När vi tittar på en fastighet gör vi en värdering och jämför, vad det finns för liknande försäljningar och hur eventuella intäkter ser ut om man ska driva det i egen regi. Vi kan inte sätta ett pris utifrån att det kostat 30 miljoner. Det fungerar ju inte så, säger Richard Patré.

Publicerat på NWT 2020-11-10