K2A förvärvar studentbostäder i Karlstad

K2A köper 122 studentbostäder i Karlstad av Lönnen Fastigheter för 115 miljoner kronor.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter köper fastigheten Karlstad Kronokassören 3, genom förvärv av aktierna i Lönnen Studentbostäder AB.

Fastigheten omfattar 122 studentbostäder i direkt anslutning till Karlstad universitet. Säljare är Lönnen Fastigheter, som har haft Real Advice och KPMG som rådgivare. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 115 miljoner kronor. K2A kommer att erlägga köpeskilling i samband med tillträdet under januari 2021. K2A avser att finansiera förvärvet genom banklån samt eget kapital.

Fastigheten inrymmer två byggnader uppförda under 2017 med en total uthyrningsbar area om cirka 2 600 kvadratmeter och hyresvärdet beräknas uppgå till cirka 6,7 miljoner kronor på årsbasis. Studentbostäderna har hög standard och ett attraktivt läge med närhet till universitet. Byggnaderna är energieffektiva och klassificeras som ljusgrön enligt K2A:s gröna ramverk.

– I september byggstartade K2A sitt första bostadsprojekt i Karlstad på fastigheten Harklövern 1 där 46 studentbostäder utvecklas. I och med förvärvet av Kronokassören 3 ökar K2A beståndet i Karlstad vilket både möjliggör en effektivare framtida lokal förvaltning samt skapar bättre förutsättningar för ytterligare projekt- och affärsmöjligheter i Karlstad., säger Johan Knaust, vd för K2A.